• 505 895 185
  • rozwojseniora@gmail.com
  • A+ A-
  • wersja normalna wersja kontrastowa
  • facebook
Menu
Człowiek rozwija się  w każdym wieku.... jeśli tylko ma wsparcie.

DLACZEGO CRS

Idea Centrum Rozwoju Seniora ( CRS ) pojawiła się w czasie licznych dyskusji dotyczących tego, jak powinna wyglądać opieka nad osobami w wieku 60+. Uważamy, że aby poprawić funkcjonowanie seniorów, zwłaszcza tych, którzy nie są aktywni, potrzeba czegoś więcej niż kluby seniora.

W wyniku tych rozmów wyłonił się pewien obraz, który zainspirował nas do tego, aby podjąć wysiłek zorganizowania miejsca, gdzie podejście do pracy z seniorem będzie oparte na wiedzy z zakresu geriatrii, rehabilitacji medycznej, fizjoterapii, psychologii, terapii zajęciowej. Centrum Rozwoju Seniora ( CRS ) ma służyć jako narzędzie do pewnego rodzaju interwencji , która powinna doprowadzić do poprawy funkcjonowania osób korzystających z naszych usług. Dlatego każdej osobie chcącej korzystać z naszego Centrum proponujemy na początku i w trakcie korzystania z naszych usług, tzw. Całościową Ocenę Seniora (COS). Jest to pojęcie medyczne z dziedziny geriatrii. Tam nazywa się Całościową Oceną Geriatryczną.  


COS to narzędzie służące do oceny funkcjonowania osoby powyżej 60 roku życia. Kwestionariusze składające się na COS służą do określenia zdolności wykonywania czynności dnia codziennego, umiejętność korzystania z urządzeń informatycznych i telefonów komórkowych, ocenę funkcji poznawczych ( pamięć, mowa, pisanie, słuch, wzrok ), przesiewowe badanie funkcji psychicznych,  pobieżną ocenę wydolności krążenia, ocenę ryzyka upadków , analizę przyjmowanych leków. Badanie daje odpowiedź, po pierwsze, czy nasze Centrum Rozwoju Seniora jest placówką odpowiednią dla danej osoby i po drugie, pozwala określić jakie  czynniki najbardziej utrudniają codzienne funkcjonowanie seniora.


Na podstawie tej oceny, w trakcie pobytu w CRS koncentrujemy się w ramach kinezyterapii domowej, terapii zajęciowej czy ćwiczeń z wykorzystaniem komputera na procesie poprawy w zakresie tych właśnie czynników. Co jakiś czas wykonujemy ponowną COS , aby zorientować się, czy praca wykonywana przez klienta przynosi oczekiwane efekty. Zdajemy sobie sprawę, że pewnych procesów degeneracyjnych związanych z wiekiem nie da się cofnąć. Jednak wychodzimy z założenia, że systematyczna ( tzn. wieloletnia, powtarzalna, codzienna ) rehabilitacja może znacznie zmniejszyć ujemny wpływ tych procesów na funkcjonowanie człowieka. Każda osoba wyjeżdżająca z sanatorium, opuszczająca szpital, kończąca serię zabiegów w poradni rehabilitacyjnej otrzymuje zalecenie kontynuowania ćwiczeń w domu. Wszyscy wiemy, jak mały odsetek osób wypełnia to zalecenie.


Centrum Rozwoju Seniora wykorzystuje olbrzymi potencjał tkwiący w grupie. Uważamy, że w Polsce za mało wykorzystuje się możliwości wzajemnego wspierania się członków grup seniorów w aspekcie szeroko pojętej rehabilitacji. Klient Centrum Rozwoju Seniora, uczestnicząc w grupowych zajęciach psychoedukacyjnych ( warsztaty wspierające ), ma możliwość zadawania pytań nie tylko prowadzącemu zajęcia profesjonaliście, ale także innym uczestnikom zajęć. Osobom mającym podobne problemy zdrowotne, które tak jak ona/on,  borykają się z podobnymi problemami funkcjonalnymi. Różnica między takimi zajęciami, a zwykłym spotkaniem towarzyskim jest taka, że moderuje ją profesjonalistka/ta. Jego/jej zadaniem jest korygować błędne sądy czy też nieprawdziwe informacje na temat określonych chorób. Prowadzący warsztaty wspierające zwraca też szczególną uwagę, aby dyskusja dotyczyła tematu, czyli dokłada wszelkich starań, aby jej uczestnicy byli skoncentrowani na „tu i teraz”. Jest to niezwykle istotne, gdyż w trakcie typowych spotkań towarzyskich, bardzo często osoby biorące w nich udział koncentrują się na sprawach nieistotnych lub takich,  na które nie mają wpływu. Powoduje to wzrost negatywnych emocji, frustrację i często stres. Pogłębia też w seniorach  poczucie braku nadziei na poprawę swojego stanu.
Prosimy się nie obawiać. U nas również będą spotkania i rozmowy przy kawie czy herbacie, gra w szachy, warcaby i brydża.

Wykorzystujemy ten ogromny, pozytywny wpływ wspólnego spędzania czasu, śmiechu, żartów, wspólnego śpiewania i tańca.
Prowadzimy terapię zajęciową obejmujące arterapię, muzykoterapię, ćwiczenia z użyciem tablic do ćwiczeń dłoni.


Dla osób potrzebujących prowadzimy terapię neurologopedyczną z użyciem programów komputerowych do ćwiczeń mowy.
Wszystko to po to , by wydobyć potencjał tkwiący w każdym z nas.

 

Wszelkie prawa zastrzeżone. - CRS 2021