• 505 895 185
  • rozwojseniora@gmail.com
  • A+ A-
  • wersja normalna wersja kontrastowa
  • facebook
Menu
Człowiek rozwija się  w każdym wieku.... jeśli tylko ma wsparcie.

Do rodzin

Szanowni Państwo


Wiemy jak wiele czasu i energii poświęcacie, aby otoczyć jak najlepszą opieką swoich rodziców czy krewnych, których wiek nie zawsze pozwala na prawidłowe funkcjonowanie. Zdajemy sobie sprawę ile wysiłku wymaga zapewnienie opieki w czasie kiedy jesteście w pracy. Często opiekę nad osobami starszymi trzeba połączyć z wychowywaniem swoich dzieci. Nierzadko po powrocie z pracy potrzebujecie odrobiny czasu dla siebie i swoich dzieci.


Pragnąc otoczyć jak najlepszą opieką swoich bliskich seniorów chodzicie często od specjalisty do specjalisty, korzystacie z możliwości umieszczenia swoich podopiecznych w Domach Dziennego Pobytu, Klubach Seniora, Uniwersytetach Trzeciego Wieku. Jeżeli macie możliwości zatrudniacie opiekunki przychodzące do domu. Staracie się zapewnić w miarę systematyczną rehabilitację. Niestety system zdrowotny nie do końca jest w stanie sprostać wymaganiom opieki senioralnej.


Przeciążenie lekarzy, pielęgniarek i opiekunów seniorów jest tak duże, że po prostu nie ma fizycznych możliwości, aby wykonać Całościową Ocenę Seniora i zdefiniować jakie są jej/jego największe potrzeby. Określić jaki rodzaj aktywności fizycznej możemy zastosować i jaki rodzaj aktywizacji zajęciowej, umysłowej  i społecznej  zastosować. Lekarze specjaliści są często tak przeciążeni, że nie są w stanie poświęcić pacjentowi więcej niż 10-15 minut. Nawet jeżeli udzielą wyczerpujących informacji, to stres spowodowany sama wizytą powoduje, iż pacjent, zwłaszcza osoba starsza, po wyjściu z gabinetu pamięta zaledwie 30% informacji. Dlatego tak duży akcent stawiamy na codzienne przeprowadzanie psychoedukacyjnych warsztatów wsparcia.


W dzisiejszych czasach bardzo podkreśla się znaczenie neuroplastyczności w przywróceniu lub poprawie funkcji poznawczych  mózgu. Jednak podstawowym warunkiem jej zaistnienia jest systematyczne wykonywanie tysięcy godzin określonych ćwiczeń. Żaden system zdrowotnych nie jest w stanie tego zapewnić. To musi odbywać się w domu lub dowolnych innych miejscach, w których przebywa wymagająca rehabilitacji osoba.


Sami wiemy, jak trudno jest się samemu zmobilizować się do wykonywania kilkakrotnie w ciągu dnia zadanych ćwiczeń. Codzienne przebywanie w wykonującej ćwiczenia grupie jest najlepszym wsparciem. Dzienne Domy Pobytu, chociaż w dużej części refundowane, zapewniają opiekę tylko w godzinach między 7 a 15. Dlatego, aby umożliwić państwu realizacją własnych zadań w godzinach popołudniowych lub po prostu wykorzystać ten czas na odpoczynek niezbędny do zachowania równowagi psychicznej, rozciągnęliśmy naszą aktywność do godzin późno popołudniowych.


Kluby Seniora i Uniwersytety Trzeciego Wieku stanowią bardzo ważny element aktywizacji osób starszych. Niestety, często trzeba czekać na możliwość uczestniczenia w zajęciach bardzo długi czas. Zajęcia, choć niezwykle interesujące, przeprowadzane są jednak w zbyt dużych odstępach czasu. Dla nauroplastyczności mózgu ważne jest, aby był on stymulowany codziennie i systematycznie. To co jest niezwykle istotne, to to, aby wzajemne przebywanie ze sobą nie ograniczało się wyłącznie na narzekaniu na otaczającą nas rzeczywistość, ludzi i swój stan. Staramy się, aby przebywanie u nas było skoncentrowane na realizacji określonych zadań i na „tu i teraz”.


W naszym planie dnia jest miejsce na medytację i ćwiczenia relaksacyjne. To niezwykle ważny element wsparcia pomagający kontroli wielu przewlekłych chorób, których zaostrzenie związane jest z nadmierną, często nieadekwatną do sytuacji, reakcja stresową. I wreszcie na końcu, ale nie mniej ważny, czynnik ekonomiczny. Zdajemy sobie sprawę, jak kosztowne jest leczenie i opieka nad osobami starszymi. Może jednak warto się zastanowić, dlaczego różnego rodzaju grupy wsparcia są tak ważnym elementem pomocy w krajach zachodniej Europy czy Ameryki.


Oprócz wielu dobrodziejstw terapeutycznych jakie niesie w sobie udział w grupowych spotkaniach psychoedukacyjnych mają one również tę zaletę, że pozwalają rozłożyć koszty i zaoszczędzić. Zatrudniając jedną opiekunkę na 8 godzin zapewniacie Państwo najczęściej przede wszystkim zapewnienie czystości, przygotowanie jedzenia, utrzymanie porządku w mieszkaniu. To są bardzo ważne rzeczy, ale czy zapewniają zaspokojenie wszystkich potrzeb bliskich Wam osób? W Niemczech i innych krajach zachodnich opiekunki bardzo często przywożą seniorów, dwa lub  trzy razy w tygodniu, do takich jak nasze centrów, aby korzystali z terapeutycznej mocy grupy. Nie ma żadnego powodu, aby podobnych rozwiązań nie stosować w Polsce.


Zapraszamy!!!

Wszelkie prawa zastrzeżone. - CRS 2021