• 505 895 185
  • rozwojseniora@gmail.com
  • A+ A-
  • wersja normalna wersja kontrastowa
  • facebook
Menu
Człowiek rozwija się  w każdym wieku.... jeśli tylko ma wsparcie.

Do lekarzy

Szanowni Państwo

Wiemy jak bardzo przeciążeni jesteście ilością pacjentów zgłaszających się co dziennie do Waszych Praktyk Lekarza Rodzinnego. Wśród tych osób, ogromną grupę stanowią seniorzy. Choć większość tych wizyt ma uzasadnienie, to jednak nie można zaprzeczyć, że pokaźny ich odsetek wynika z potrzeby porozmawiania, kontaktu z drugim człowiekiem.


Rozmowy z seniorami skłaniają też do refleksji, że osoby starsze nie są w stanie zapamiętać dużej części informacji dotyczących ich zdrowia. Informacji jakie otrzymują w trakcie wizyty u lekarza. Jest to spowodowane stresem wynikającym  z samego faktu wizyty u lekarza, zbyt krótkim czasem jaki możemy poświęcić dla pacjenta i zaburzeniami funkcji poznawczych nieodłącznie związanych z wiekiem. Przy obecnej konstrukcji systemu zdrowia w Polsce raczej nie można się spodziewać zwiększenia ilości czasu jaki można by poświęcić pacjentom.


Przyjmijcie nasze Centrum Rozwoju Seniora jako narzędzie wsparcia dla Was. Wsparcia polegającego na stworzeniu miejsca, gdzie seniorzy mogą spotkać się i porozmawiać, zamiast robić to tworząc niepotrzebny tłum w korytarzach Waszych praktyk.
Miejsca, gdzie w trakcie moderowanych warsztatów wsparcia, otrzymają potrzebne i gruntowne informacje dotyczące trapiących ich chorób i problemów. Miejsca, gdzie mogą zadawać pytania o nurtujące ich problemy zdrowotne.


Mając na uwadze to, że te informacje i spotkania musza się często powtarzać, aby uzyskana wiedza uległa utrwaleniu, nasze Centrum zapewnia stałe, systematyczne, powtarzające się wsparcie, aby to co Państwo zaordynujecie, dzięki zmianie tzw. środowiska życia, doprowadziło do jak najlepszych rezultatów. Chcemy oprzeć naszą pracę z seniorem na Całościowej Ocenie Geriatrycznej. Narzędziu rzadko wykorzystywanym w codziennej praktyce lekarskiej z powodu braku czasu. Te ocenę zamierzamy powtarzać w miarę przebywania u nas klienta. Wzorem krajów zachodnich wnioski płynące z tej oceny chcemy przesyłać do Państwa, abyście mogli z niej korzystać utrzymując lub dokonując korekty leczenia.


Szanowni Państwo!
Można ulegać złudzeniu, że do poprawy funkcjonowania systemu potrzebne są tylko pieniądze. Można też, kierując się obserwacjami i doświadczeniem innych, zmieniać ten system dokonując takich zmian w jego organizacji, aby rozdzielić obowiązki wynikające z opieki nad tak wymagającymi pacjentami jak seniorzy,  na różne podmioty. Na obecnym etapie ewolucji systemu ochrony zdrowia w Polsce, takie rozwiązania w obrębie systemu są mało prawdopodobne.


Dlatego warto, aby połączyć siły sektora prywatnego (nasze Centrum Rozwoju Seniora) z sektorem świadczącym usługi w ramach NFZ (Wasze Praktyki Lekarza Rodzinnego).


Razem, możemy sprawić, że praca przestanie być dla Państwa tak obciążająca, a Państwa pacjenci  osiągną większy stopień satysfakcji. Zapraszamy do rozpowszechniania informacji i kierowania seniorów i ich rodziny do Centrum Rozwoju Seniora.

Wszelkie prawa zastrzeżone. - CRS 2021